Ons team is speciaal opgeleid in Canon-technologieën

Hoe reinig ik mijn toestel?

In het kader van het coronavirus wordt deze vraag regelmatig gesteld. Hieronder volgen de officiële richtlijnen. Deze richtlijnen garanderen geen effectiviteit tegen het coronavirus maar zijn aanbevolen om een hygiënische omgeving te bekomen die het risico op overdracht beperkt.

  • Voer de vereiste uitschakelprocedure van het apparaat uit en koppel het apparaat los uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken.

  • Gebruik voor het desinfecteren een zachte doek bevochtigd met een op alcohol gebaseerde reiniger. Veeg de onderdelen af die gebruikers kunnen aanraken tijdens de bediening , zoals numerieke toetsen, panelen, touchscreens, covers en handvatten.

  • Spuit nooit alcohol of andere desinfecterende middelen rechtstreeks op het toestel. Zorg er ook voor dat er geen vloeistof rechtstreeks op het toestel druppelt. Gebruik nooit solvent.

  • Afhankelijk van het type alcohol of de gebruikte veegmethode, kan de printer aan de buitenkant verkleuren, maar de printerfunctie wordt niet beïnvloed.

  • Merk op dat sommige commerciële producten zoals vochtige doekjes niet-alcoholische samenstellingen kunnen bevatten en daarom niet aanbevolen worden voor gebruik. Ook desinfecterende handgels zijn niet geschikt voor het reinigen van de machine.

  • Het wordt echter aangeraden om een zo zuiver mogelijke reiniger te gebruiken die minimaal 60% alcohol bevat. De effectiviteit van op alcohol gebaseerde reinigingsmiddelen moet worden gecontroleerd met de voorschriften en de gebruiksinstructies van de fabrikant van het reinigingsproduct.

  • Merk op dat alcohol een brandbare vloeistof is. Gebruik het nooit in de buurt van vuur.
Meer info
Hoe doe ik een communicatietest voor verbinding met e-maintenance?

In het kader van een efficiënt onderhoud communiceren de Canon toestellen met een onderhoudsserver voor tellerstanden, foutcodes en tonerleveringen.

Deze communicatie kan echter ongewild verbroken worden door wijzigingen in uw netwerk of door updates van uw firewall en beveiliging. Om deze verbinding te testen is het zeker interessant om zelf regelmatig een korte communicatietest uit te voeren.

Indien blijkt dat de communicatietest niet ok (NOK) aangeeft, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op en ons team helpt u zo snel mogelijk verder.

Meer info
Waar kan ik mijn tellerstand vinden?

Je tellerstand is het aantal gemaakte prints, scans en kopieën op je printer of multifunctional. De Canon toestellen hebben een fysieke knop aan de display waar '123' bij staat. Deze knop geeft je toegang tot de tellerstanden van je toestel.

Meer info
Wat is het standaard administrator wachtwoord?

Het standaard wachtwoord is 7654321. Om security redenen, wordt aangeraden om dit te wijzigen.

Indien het wachtwoord door ons ingesteld werd in het kader van een aangekocht Security Pack, is de IT verantwoordelijke in uw organisatie hiervan op de hoogte. Hij/zij kan met ons contact opnemen indien nodig.

Meer info
Waarom komen scans niet meer in mijn mailbox?

1. Controleer je spam folder. Zeker wanneer er met algemene scaninstellingen gewerkt wordt, kan een spam filter de oorzaak zijn. Je kan vaak zelf in je e-mailprogramma aangeven om de afzender als veilig te beschouwen.

2. Komen de scans soms wel en soms niet toe? Wanneer publiek toegankelijke e-mailservers te frequent gebruikt worden (zoals uit.telenet.be of relay.proximus.be), kan de dienst tijdelijk niet beschikbaar worden. Het is aangeraden om je eigen account op je eigen mailserver te gebruiken. Hierbij wordt u aangeraden om uw IT-dienst te contacteren en dit met hen te bespreken.

3. Werden de instellingen recent gewijzigd of ben je van internet provider veranderd? Vergeet niet dat de instellingen in het toestel ook aangepast moeten worden. Vraag je IT-verantwoordelijke om hulp. Hij/zij kan met onze diensten in contact komen voor ondersteuning indien nodig.

Meer info
Wat te doen wanneer de melding "Vul papier bij" blijft ondanks dat het papier is aangevuld?

Wat is de oorspronkelijke oorzaak van deze melding? Deze melding kan namelijk veroorzaakt worden door:

1. Enerzijds de onbeschikbaarheid in de printer van het papierformaat waar ik mijn document mee wil afdrukken.

2. Anderzijds het verkeerd doorsturen naar de correcte printerlade. Bijvoorbeeld; Een A3-formaat afdrukken terwijl de printerlade enkel A4-papieren bevat.

Het meest voorkomende probleem is dat het letterformaat naar een A4 lade wordt doorgestuurd. Meestal is het een foutieve instelling in Word of Acrobat die een verkeerd formaat naar de printer stuurt.

Daarom is het belangrijk om elk formaat na te kijken zodat dit in overeenstemming komt met het formaat dat in de lade aanwezig is. Indien nodig kan u het formaat zelf aanpassen in uw Word document of in de toepassing waaruit u afdrukt.

Je hebt alle gebruikelijke papierlades aangevuld maar het toestel toont nog steeds de melding "Vul papier bij". Je kan deze melding vervolgens uitschakelen.

Meer info
Wat te doen bij strepen op kopieën/scans via de automatische doorvoer (ADF)?

Wanneer je opmerkt dat er na het inscannen van een document strepen nablijven op je kopie of scan, kan je best eerst het glasplaatje reinigen.

Meer info
Hoe schakel ik de melding "scanvlak verontreinigd" uit?

Na het reinigen van de glasplaat, kan je op het toestel de melding "scanvlak verontreinigd" uitschakelen om te tonen dat de juiste handelingen gebeurd zijn.

Meer info
Hoe schakel ik de bewegingssensor uit?

Toestellen van de laatste generatie imageRUNNER Advance schakelen automatisch in wanneer een persoon het toestel benadert. In sommige omstandigheden, zoals een toestel op de gang, kan de bewegingssensor storend werken.

Je kan de gevoeligheid instellen of de functie volledig uitschakelen. Om het toestel uit slaapstand te halen druk je op het groene maantje.

Meer info
Hoe verbeter ik de kleurkwaliteit?

Het is aangeraden om af en toe je kleuren te kalibreren. Dit is een proces waarbij het toestel aan de hand van het afdrukken en scannen van referentiekleuren zijn kleuren optimaliseert.

Meer info
Support

Ondervindt u problemen bij uw toestel?

Ons service team helpt u graag zo snel mogelijk verder met al uw vragen.

Vraag uw offerte aan

Laten we samen naar de juiste oplossing zoeken.

+32 16 68 99 40